English

  Entegrasyon Projeleri

Şirketler ihtiyaçları doğrultusunda birçok farklı sistem kullanmaktadırlar. Bu sistemlerin birbirleriyle iletişim halinde entegre bir şekilde çalışması, geçmişte büyük yatırımlar yapılan uygulamaların değer kazanması, iş verimliliğinin artması ve maliyetlerin düşürülmesi gibi çok önemli konularda değer yaratır.
 
Entegrasyon projelerinin hayata geçirilmesi ile, birbirinden bağımsız, kopuk sistemler bütünleştirilir, değişen iş süreçlerinin çok daha hızlı adaptasyonu, yeni iş olasılıklarının yaratılması ve sistemlerin etkinliğinin ve katma değerinin arttırılması sağlanır.
 
Mep Sistem, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri ve Telekom Yazılım Çözümleri alanlarındaki farklı uzmanlık deneyimleri ile müşterilere özgü profesyonel entegrasyon hizmetleri sunmaktadır.